Het bypass- gedeelte van de operatie

Wanneer een bloedvat uit de onderarm of het been wordt gebruikt, verbindt een chirurg het ene uiteinde van het geoogste bloedvat met de aorta, waardoor bloed door het transplantaat kan stromen. Het andere uiteinde wordt bevestigd aan de verstopte kransslagader, waardoor het verstopte gedeelte van de kransslagader wordt omzeild om de bloedstroom naar de hartspier te herstellen.
Het is niet ongewoon dat een chirurg tijdens een operatie een of meer van deze transplantaties uitvoert – Afhankelijk van het aantal bypasstransplantaties dat de chirurg uitvoert, kan dit worden aangeduid als dubbele (2), drievoudige (3), viervoudige (4) bypass of meer.

     Hart met bypass

 

Tijdens de bypassprocedure heeft uw chirurg twee opties:

  1. Het hart stoppen en een hart-longmachine (met pomp) gebruiken
  2. Uw hart kloppende houden tijdens de operatie (zonder pomp)

Bypass met pomp

Bypassprocedures worden sinds de jaren '60 routinematig uitgevoerd, na de uitvinding van de hart-longmachine. De hart-longmachine is een apparaat dat tijdelijk het werk van het hart en de longen overneemt. Hierdoor kan het hart tijdens de CABG-operatie worden gestopt. De hart-longmachine levert zuurstof aan het bloed en laat het bloed circuleren terwijl een chirurg de transplantaten plaatst.

Zodra de operatie is voltooid, wordt het hart weer op het normale ritme gebracht en is de hart-longmachine niet meer nodig.

Dankzij de hart-longmachine kunnen chirurgen het leven redden van miljoenen patiënten. Er zijn echter potentiële risico's verbonden aan het gebruik ervan, vooral voor risicopatiënten en patiënten met diabetes of nieraandoeningen. Deze patiënten hebben meer kans op complicaties als gevolg van coronaire chirurgie.

Bypass zonder pomp

Bij een bypass zonder pomp blijft het hart kloppen en zuurstofrijk bloed leveren aan het hele lichaam, terwijl de chirurg de bypass uitvoert. Voor sommige patiënten kan het gebruik van de hart-longmachine een verhoogd risico betekenen voor hun operatie. Hun chirurg kan ook verkiezen het hart te laten kloppen tijdens de operatie om het risico op bepaalde complicaties tot een minimum te beperken.

Het verkrijgen van bloedvaten. Een bloedvat verkrijgen voor het maken van de omleiding eigenlijk een aparte ingreep, die wordt uitgevoerd onmiddellijk voor de bypassoperatie. Dit oogsten van een bloedvat gebeurt routinematig op een van deze drie manieren: traditioneel oogsten, bridging of minimaal invasief endoscopisch verwijderen van bloedvaten (EVH).
Bespreek deze technieken met uw chirurg om te zien welke voor u geschikt is.
Traditioneel tegenover endoscopisch verwijderen van bloedvaten