Procedures

Het bypassgedeelte van de operatie

Wanneer een bloedvat uit de onderarm of het been wordt gebruikt, verbindt een chirurg het ene uiteinde van het verkregen bloedvat met de aorta, waardoor bloed door de omleiding kan stromen. Het andere uiteinde wordt bevestigd aan de verstopte kransslagader, waardoor het verstopte gedeelte van de kransslagader wordt omgeleid om de bloedstroom naar de hartspier te herstellen.
Het is niet ongewoon dat een chirurg tijdens een operatie een of meer van deze omleidingen maakt – Afhankelijk van het aantal omleidingen dat de chirurg uitvoert, kan dit worden aangeduid als dubbele (2), drievoudige (3), viervoudige (4) bypass of meer.

     Hart met bypass

 

Tijdens de bypassprocedure heeft uw chirurg twee opties:

  1. Het hart stilzetten en een hart-longmachine (met pomp) gebruiken
  2. Uw hart kloppende houden tijdens de operatie (zonder pomp)

Bypass met pomp

Bypassprocedures worden sinds de jaren '60 routinematig uitgevoerd, na de uitvinding van de hart-longmachine. De hart-longmachine is een apparaat dat tijdelijk het werk van het hart en de longen overneemt. Hierdoor kan het hart tijdens de CABG-operatie worden gestopt. De hart-longmachine levert zuurstof aan het bloed en laat het bloed circuleren terwijl een chirurg de transplantaten plaatst.

Zodra de operatie is voltooid, wordt het hart weer op het normale ritme gebracht en is de hart-longmachine niet meer nodig.

Dankzij de hart-longmachine kunnen chirurgen het leven redden van miljoenen patiënten. Bypassoperaties met gebruik van ee hart-longmachine zijn nog steeds de standaard. Deze routineprocedure brengt een risico op infectie, bloeding, beroerte, hartaanval en overlijden met zich mee.

Bypass zonder pomp

Bij een bypass zonder pomp blijft het hart kloppen en zuurstofrijk bloed leveren aan het hele lichaam, terwijl de chirurg de bypass uitvoert.
Bepaalde patiëntenpopulaties kunnen baat hebben bij een bypassoperatie zonder gebruik van een hart-longmachine (off-pump). Dit zijn onder meer patiënten met diabetes, nieraandoeningen en mensen met een significant slecht functionerend hart. Bij elke cardiale chirurgische ingreep zijn infectie, bloeding, beroerte, hartaanval en overlijden potentiële risico's. Praat met uw chirurg om te bespreken welke optie het beste bij u past.