1. Wat is coronaire hartziekte?

 • Een vernauwing van de kleine bloedvaten die het hart van bloed en zuurstof voorzien.

2. Wat is atherosclerose?

 • Atherosclerose wordt ook wel aderverkalking genoemd. Het verwijst naar een geleidelijke opbouw van vet (cholesterol) in de slagaders, wat ervoor zorgt dat de slagaders vernauwd of zelfs verstopt raken.

3. Wat is een bypassoperatie?

 • Een coronaire bypassoperatie, of CABG (uitgesproken als het Engelse 'cabbage'), is een ingreep om de gezonde bloedstroom naar het hart te herstellen.

4. Waar staat CABG voor?

 • Coronary Artery Bypass Grafting (coronaire bypassoperatie) – een specifiek type hartchirurgie. Ook wel bypassoperatie genoemd. Deze wordt uitgevoerd om de verstopping van de slagaders die het hart van zuurstofrijk bloed voorzien te 'bypassen', te omzeilen, ook wel bypassoperatie genoemd.

5. Wat is een hart-longmachine?

 • De hart-longmachine is een apparaat dat tijdelijk het werk van het hart en de longen overneemt wanneer het hart tijdens de CABG-operatie wordt stilgelegd. De machine voorziet het bloed van zuurstof en zorgt ervoor dat het bloed blijft circuleren.

6. Wat is het verwijderen van bloedvaten?

 • Bij een coronaire bypassoperatie (CABG) worden gezonde bloedvaten uit andere delen van het lichaam verwijderd om bypasses te creëren die de bloedstroom rond de vernauwde of verstopte delen van de kransslagader omleiden.

7. Wat is endoscopische verwijdering van bloedvaten (EVH)?

 • Een endoscoop en andere minimaal invasieve apparaten worden gebruikt om een gezond bloedvat via een kleine incisie te oogsten voor gebruik als transplantaat bij CABG-operaties.

8. Wat is het verschil tussen traditionele technieken en EVH?

 • Traditionele technieken vereisen langere incisies, terwijl EVH speciale apparaten gebruikt om een bloedvat te bekijken en te verwijderen via een kleine incisie.

9. Wat zijn de klinische voordelen van het endoscopisch verwijderen van bloedvaten (EVH)?

 • De voordelen van EVH kunnen kleinere littekens, een sneller herstel, een korter verblijf in het ziekenhuis en minder kans op infectie zijn.

10. Wat is het verschil tussen een coronaire bypassoperatie (CABG) met of zonder pomp?

 • Een bypassoperatie op een kloppend hart (zonder pomp) verschilt van een traditionele bypassoperatie (met pomp) omdat deze wordt uitgevoerd terwijl uw hart nog klopt. Een chirurg gebruikt geen hart-longmachine om het hart stil te zetten tijdens de ingreep.

11. Waar komen de bloedvaten die gebruikt worden bij coronaire bypassoperaties (CABG) vandaan?

 • De bloedvaten die gebruikt worden bij coronaire bypassoperaties (CABG) kunnen afkomstig zijn van de borstkas, het been of de onderarm.

12. Wat is endoscopische verwijdering van de polsslagader (endoscopic radial artery harvesting, ERAH)?

 • ERAH verwijst naar het verwijderen van de polsslagader uit de onderarm van de patiënt met behulp van een minimaal invasieve techniek en endoscoop.

13. Wat is een operatie op een kloppend hart?

 • Elk type procedure voor hartoperaties die wordt uitgevoerd terwijl het hart blijft kloppen terwijl de ingreep wordt uitgevoerd.