DISCLAIMER

Deze website (www.myheartbypasssurgery.com), gesponsord door Maquet Cardiovascular LLC, wordt alleen ter informatie aangeboden en is geen medisch advies. De inhoud van deze website is mogelijk niet volledig, actueel of vrij van onnauwkeurigheden en mag niet worden gebruikt als basis voor medische beslissingen of handelingen. Raadpleeg artsen of gekwalificeerde zorgverleners voor medisch advies of aanbevelingen. Er worden geen verklaringen, beloften of garanties gedaan met betrekking tot deze website of de inhoud ervan. Alle informatie wordt verstrekt ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TECHNISCHE PRESTATIES, NIET-SCHENDING OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DAT DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN VRIJ ZIJN VAN GEBREKEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN. Elk gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De website kan informatie bevatten over producten die al dan niet beschikbaar zijn, goedgekeurd of vrijgegeven voor gebruik door de toepasselijke regelgevende instantie van een bepaald rechtsgebied, met inbegrip van het land waar de lezer verblijft. Indien beschikbaar, kunnen de producten voor verschillende gebruiksaanduidingen zijn goedgekeurd of op de markt zijn gebracht en/of onderworpen zijn aan beperkingen in verschillende landen. Elk land heeft specifieke wetten, voorschriften en medische praktijken die de communicatie van medische of andere informatie over medische producten op het internet regelen. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als een uitnodiging, promotie, aanbeveling of suggestie om een product te gebruiken dat niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het rechtsgebied waar de lezer verblijft.

Er wordt geen garantie gegeven voor de beschikbaarheid of ononderbroken toegang tot deze website of de inhoud ervan of dat deze website vrij is van fouten. Bovendien wordt niet beweerd dat deze website of de server die hem ter beschikking stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze Disclaimer, de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring (gezamenlijk ‘Voorwaarden’). Lees deze Voorwaarden dus zorgvuldig in hun geheel door voordat u de website begint te gebruiken en lees ze daarna regelmatig door voor eventuele wijzigingen en updates.

MCV00007777 REVC